1

Nyheter

Sammenlignet med vekselstrøminduksjonsmotor har børsteløs likestrømsmotor følgende fordeler:

1. rotor vedtar magneter uten spennende strøm. Den samme elektriske kraften kan oppnå større mekanisk kraft.

2. Rotoren har ikke kobbertap og jerntap, og temperaturstigningen er enda mindre.

3. start- og blokkeringsmomentet er stort, noe som er gunstig for øyeblikkelig dreiemoment som kreves for ventilåpning og lukking.

4. motorens utgangsmoment er direkte proporsjonalt med arbeidsspenningen og strømmen. Dreiemomentdeteksjonskretsen er enkel og pålitelig.

5. ved å justere gjennomsnittsverdien av forsyningsspenningen gjennom PWM, kan motoren justeres jevnt. Hastighetsregulerende og drivende effektkrets er enkel og pålitelig, og kostnaden er lav.

6. ved å senke forsyningsspenningen og starte motoren med PWM, kan startstrømmen reduseres effektivt.

7. motorens strømforsyning er PWM -modulert likestrømsspenning. Sammenlignet med sinusbølge -vekselstrømforsyningen til vekselstrømsmotoren med variabel frekvens, produserer hastighetsreguleringen og drivkretsen mindre elektromagnetisk stråling og mindre harmonisk forurensning i nettet.

8. ved hjelp av lukket sløyfe -hastighetskontrollkrets, kan motorhastigheten endres når lastmomentet endres.


Innleggstid: 01-01-2021